Jak od najmłodszych lat rozwijać w dzieciach zainteresowania naukowe i badawcze?

Dr Simone Bagel-Trah, Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy w Henklu, od najmłodszych lat była zainteresowana „odkrywaniem świata”. Poświęciła się karierze naukowej, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych. W 2011 z jej inicjatywy i pod jej patronatem ruszył program edukacyjny Forscherwelt – znany w Polsce pod nazwą Świat Młodych Badaczy – który pokazuje dzieciom, że „zabawa w naukę“ może dawać wiele radości. Nadrzędnym celem projektu jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości świata i potrzeby rozumienia mechanizmów jego funkcjonowania. Interaktywne, praktyczne zajęcia, podczas których dzieci samodzielnie wykonują proste eksperymenty, mają zachęcać je do samodzielnego myślenia, zadawania pytań i stawiania hipotez, poszukiwania odpowiedzi, prowadzenia obserwacji, analizy zjawisk i wyciągania wniosków.

Zakres tematyczny zajęć koresponduje z obszarami badawczo-rozwojowymi firmy Henkel.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w Niemczech. Zaś od 2014 r. nabrał charakteru międzynarodowego. Dziś realizowany jest w Rosji, Argentynie, Turcji, Irlandii i we Włoszech, a od 2016 r. także w Polsce.