Być jak badacz – o koncepcji nauczania w programie Świat Młodych Badaczy

blond boy stands at whiteboard

Koncepcja nauczania w programie Świat Młodych Badaczy zakłada, że tylko poprzez osobiste doświadczenie dzieci mogą zdobyć lepsze wyobrażenie i zrozumieć, na czym polega praca badawcza.

Uprawianie nauki wymaga posiadania wiedzy koncepcyjnej z danej dziedziny, ale także znajomości metod i celów pracy badawczej. Celem programu jest przekazanie tej wiedzy dzieciom.

Dzieci posiadają skrystalizowane wyobrażenia o nauce i badaczach:

  • Wierzą, że badacze są nie tylko inteligentni, ale też kreatywni. Świat Młodych Badaczy zaprojektowany jest w taki sposób, aby to przekonanie jeszcze w uczniach wzmocnić.
  • Jednak sam kreatywny pomysł nie wystarczy. Aby przyniósł rezultaty, dzieci muszą podczas zajęć poprawnie przeprowadzać eksperymenty, mieć cierpliwość, wytrzymałość, odznaczać się systematycznością i metodycznym podejściem.
  • Dzieci postrzegają naukowców jako ludzi pracujących samotnie. Jednak nie jest to całkowicie słuszne. Badacze komunikują się nieustannie z innymi, raportują swoje odkrycia w pismach naukowych, dzielą się swoją wiedzą w ramach wykładów na uczelniach – a nie tylko pracują w laboratorium. Dialog i wymiana myśli okazują się kluczowe także podczas naszych zajęć.

Doświadczenie zdobyte podczas zajęć programu Świat Młodych Badaczy pozwala uczniom w pełni zrozumieć i doświadczyć, na czym polega praca naukowca i badacza.

Zakres tematyczny zajęć koresponduje z obszarami badawczo-rozwojowymi firmy Henkel.

zdjęcie Katrin Sommer

„Świat Młodych Badaczy umożliwia dzieciom wcielanie się w rolę prawdziwych naukowców. Uczą się, że badacze są dociekliwi, muszą być kreatywni oraz utrwalać swoje odkrycia. Powszechnym przekonaniem jest, że naukowiec pracuje tylko w laboratorium – my pokazujemy dzieciom, że badania to coś znacznie więcej.”