dwie dziewczyny w fartuchach laboratoryjnych na ławce

Świat Młodych Badaczy aktywnie działa w kilku obszarach:

  • Moduły dydaktyczne dla szkół podstawowych
    Świat Młodych Badaczy zapewnia materiały dydaktyczne dla klas szkoły podstawowej. Moduły zawierają od ośmiu do dziewięciu kolejnych podwójnych lekcji dla trzeciej lub czwartej klasy. Treść modułów bazuje na wakacyjnych kursach poświęconych tematom klejenia, prania, higieny osobistej i zrównoważonego rozwoju.
  • Szkolenia dla nauczycieli
    W niektórych krajach Świat Młodych Badaczy oferuje szkolenia dla nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na witrynach internetowych lokalnych inicjatyw.