Moduł dydaktyczny Higiena osobista

Produkty do higieny osobistej, takie jak szampon czy pasta do zębów, stały się nieodzowną częścią codziennego życia dzieci. Ale co tak naprawdę się za nimi kryje? Dlaczego są ważne, do czego służą i jak są produkowane? To tylko niektóre z pytań, które zostaną poruszone w tej serii lekcji.

Nacisk kładziony jest na podstawowe metody pracy naukowej. Obejmują one: systematyczne podejście, uważną obserwację, dokumentowanie wyników i ich ocenę. Zadajemy również pytanie: „Czego możemy się nauczyć z tego, czego się dowiedzieliśmy i co zaobserwowaliśmy – czy dzięki eksperymentowi udało nam się odpowiedzieć na nasze początkowe pytanie badawcze?”.

Temat „higiena osobista” podzielony jest na trzy podobszary: Higiena jamy ustnej i zębów, Pielęgnacja skóry i Pielęgnacja włosów.