Moduł dydaktyczny Zrównoważony rozwój

Temat zrównoważonego rozwoju odgrywa ważną rolę w firmie Henkel. Z tego powodu Henkel organizuje dwa kursy wakacyjne poświęcone tej tematyce. Na ich podstawie stworzone zostały dwa moduły dydaktyczne, początkowo przeznaczone na lekcje przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych.

W modułach poruszane są takie tematy, jak oszczędzanie energii, efekt cieplarniany, recykling papieru i tworzyw sztucznych, surowce odnawialne i ochrona własnego zdrowia.