Co nowego?

Świat Młodych Badaczy to projekt międzynarodowy, realizowany w wielu krajach!

Polska jest kolejnym krajem po Niemczech, Rosji, Argentynie, Turcji i Irlandii, do której zawitał Świat Młodych Badaczy.
W wymienionych krajach przeszkoleni edukatorzy odwiedzają szkoły i wspólnie z dziećmi prrzeprowadzają proste eksperymenty. Program rozbudza w dzieciach zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nauką.